Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze tuincentra zijn zeer innovatieve gebouwen met een minimale ecologische footprint. Zowel qua materiaalgebruik als bouwproces zijn kassen enorm ‘groen’. Er is vrijwel geen afval tijdens de productie en bouw.

Na lange tijd zijn de gebouwen flexibel aanpasbaar, verhuisbaar en zelfs recyclebaar. Bovendien kunnen kassen energie produceren – zelfs meer dan ze verbruiken. Een toepassing die we nu veel tegenkomen, is het gebruik van geothermische energie als alternatieve bron. Hierbij wordt warm water onder de grond bewaard en hergebruikt voor verwarming, koeling of andere installaties.

Een tuincentrum met energiebesparing als prioriteit

Energiebesparing is bij ons altijd een integraal onderdeel van het ontwerp. Met de wetenschap dat energieprijzen alleen maar zullen stijgen, is het verstandig daar nu al rekening mee te houden.

We vertalen dat naar uiteenlopende oplossingen, van energiezuinige vormen van verwarming en koeling (met aardwarmte) tot en met het (her)gebruik van energiezuinige materialen volgens de Cradle to Cradle-filosofie. Duurzaamheid is niet alleen een eis van de maatschappij maar ook een kans om uw tuincentrum een herkenbare groene signatuur mee te geven.

Praktijkvoorbeelden

Bij veel tuincentra wekken we energie zelf op door zonnepanelen op het dak, daglicht gestuurde LED verlichting en volledig computergestuurde luchting en scherminstallaties.

Het regenwater van het dak wordt opgevangen en hergebruikt, tevens wordt het regenwater van het parkeerterrein opgevangen om weer gedoseerd terug te geven aan de bodem. Overvloedig regenwater wordt opgevangen in een wadi, een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater.

Bij Bents Garden & Home (Verenigd Koninkrijk) wordt het regenwater van het dak opgevangen en gerecycled voor de toiletten en alle planten. Op het dak bevinden zich onder andere thermische zonnepanelen die in staat zijn om de warmte van de zon op te vangen. Geothermische leidingen absorberen de warmte uit de grond en die wordt weer gebruikt voor vloerverwarming.

Intratuin Zevenhuizen (Nederland) is één van de modernste tuincentra in Nederland als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het dak van kunststof bestaat uit negen verschillende lagen. Voor de gevels is extra dik isolatieglas gebruikt, de dakgoten zijn geïsoleerd en er wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO) waarmee de winkel, het magazijn en de kassen energie-arm verwarmd en gekoeld worden. De verlichting in het gehele pand is energiearm uitgevoerd, zonder dat dit afdoet aan kwaliteit. Ook wordt het regenwater opgevangen om de binnen- en buitenplanten te besproeien. Zelfs een oplaadpunt voor elektrische fietsen is hier aanwezig.

Plantorama Egå (Denemarken) is met een oppervlakte van 9.200 m², Jutlands grootste tuincentrum en is ook het meest groene van Denemarken.

Plantorama Egå is gebouwd met zorg voor het milieu. Het tuincentrum heeft op het dak 650 m² aan zonnepanelen geïnstalleerd die het licht van de zon omzetten in 100.000 kWh elektriciteit, wat een jaarlijkse CO2-besparing van 66.650 kg oplevert.

Bovendien is moderne LED verlichting in het hele midden aangebracht en zijn openstaande dakramen en gordijnen geïnstalleerd die zorgen voor ideale omstandigheden voor de planten door de lucht constant te temperen.

Het tuincentrum is uitgerust met een grote watertank waarin het regenwater van het dak opgevangen wordt en vervolgens voor het besproeien van de planten gebruikt wordt. Hierdoor wordt het totale waterverbruik van het tuincentrum verlaagd.

Ecologische footprint

Wij realiseren tuincentra met een minimale ecologische belasting op verschillende niveaus:

Energie:

  • oplossingen voor zuinig energiegebruik;
  • beperken van energieverlies door bijvoorbeeld goed isolerende (transparante) materialen;
  • altijd kijken naar mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken in het tuincentrum: met een warmtekrachtkoppeling (WKK) kan er stroom terug worden gegeven aan het net, warmteopslag in de grond (WKO), zonnepanelen, warmtepompen, warmtebuffers, zuinige (daglicht gestuurde) LED verlichting, HR-ketels enz.

Materialen:

  • gebruik van duurzame (liefst lokale) materialen;
  • materialen die herbruikbaar zijn;
  • volledig gebruik van vrijwel alle materialen;
  • werken met geprefabriceerde elementen om afvalstroom te beperken.

Bouw:

  • in tegenstelling tot traditionele bouw is een kas flexibel in formaat aan te passen, bovendien kan een kas op een andere locatie opnieuw opgebouwd worden;
  • zowel de kas als het bouwproces zijn zo goed als ‘afvalloos’, alles wordt verwerkt;
  • de bouw is snel, er is weinig transport en transport is efficiënt.
         
     

Slim bouwen en IFD

Om te garanderen dat onze tuincentra tijdsbestendig zijn, wordt gewerkt volgens de principes van Slim Bouwen en IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen).

Hiermee staat Garden Center Advice voor een geïntegreerde benadering van ontwerpen en bouwen, opgeknipt in vier delen: casco, schil, installaties en afbouw. Ook houden we rekening met mogelijke veranderingen in een gebouw, door deze zoveel mogelijk samen te stellen uit industrieel vervaardigde bouwcomponenten.

De installatietechniek krijgt een eigen plek in het proces en in het gebouw. Met als resultaat: een flexibel gebouw én een efficiënter en economischer bouwproces.

Een flexibel gebouw dat blijvend aansluit op uw wensen!